menu
Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw
Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw
Inhoud

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht.

In het kader van de wet ter bescherming van persoonsgegevens vindt u hieronder hoe Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw, zetel te Steenakkers 7, 2230 Herselt, jouw persoonsgegevens verzamelt en opslaat in functie van hun ledenwerking.

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving hieromtrent, welke geregeld is in Europees verband. Hierover werd in Europees verband een verordening aangenomen op 27 april 2016 welke op 25 mei 2018 definitief van toepassing zal zijn.

Hoe en welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard in het kader van de ledenwerking (activiteiten) en om aan de leden het tijdschrift te kunnen bezorgen via post en/of e-mail.

Hoelang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het kunnen uitvoeren van de ledenwerking.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van ledenwerking en worden nooit doorgegeven aan derden.
Uitzondering hierop zijn leden die ook BBAT-lid zijn, in dit geval worden naam, voornaam, adres en e-mailadres ook doorgegeven aan BBAT.
Ook voor leden die een abonnement hebben genomen op een buitenlands tijdschrift worden naam, voornaam en adres doorgegeven aan BBAT die deze op zijn beurt aan de redactie van het betreffende buitenlands tijdschrift bezorgt.
Deelnemers aan de tentoonstelling zullen hun naam vermeld zien op het informatieblad dat aan de bezoekers wordt uitgedeeld.

Naam en voornaam van bestuursleden worden ook vermeld op de website. Leden krijgen een paswoord dat maar geldig is tot eind januari van het jaar daaropvolgend waarmee bijkomende gegevens van de bestuursleden kunnen zien. Het staat de bestuursleden vrij om te bepalen welke gegevens zichtbaar zijn.

Worden uw persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw beschouwt het veilig bewaren en behandelen van uw persoonlijke gegevens als een prioriteit. We doen er alles aan om misbruik, diefstal, verlies, en dergelijke tegen te gaan. De gegevens worden op 1 plaats bewaard in de cloud waar enkel bestuursleden toegang toe hebben mits een paswoord.

Om de veiligheid van de gegevens te verzekeren wordt het paswoord, dat gekoppeld is aan de cloud, veranderd als bestuursleden vervangen worden die toegang hadden tot deze gegevens.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of moest u meer informatie wensen over de manier waarop we de beveiliging garanderen, kan u steeds contact met ons opnemen via secretaris@graciliswesterlo.be.

Kan ik zelf mijn gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

U kan op eenvoudig verzoek een overzicht krijgen van de van u geregistreerde gegevens bij de secretaris of, in zijn afwezigheid, bij de voorzitter. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter, secretaris of penningmeester die de bewaarde gegevens zal aanpassen.

Uw gegevens laten verwijderen kan op eenvoudig verzoek aan de secretaris of, in zijn afwezigheid, aan de voorzitter.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of bedenkingen omtrent het privacy beleid van Aquariumclub Gracilis Westerlo vzw, neem dan contact op met  secretaris@graciliswesterlo.be